.

TED Gayrimenkul Değerlerimiz

Misyonumuz, varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken; vizyonumuz, toplumsal düzeyde hedefimizi belirler.

Bu hedefe, ulaşılmasıyla son bulacak bir nokta olarak değil; ilerleme ve gelişmenin ışığı olarak, sürekli bir yolculuk şeklinde değerlendirmekteyiz.

TED Gayrimenkul ailesinin bir üyesi olmanın özünü oluşturan değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen bir rehber olacaktır.

Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri,TED'in tüm idari fonksiyonları ve karar mekanizmalarının temelini oluşturur.

İş etiğinin, kanun veya ahlak dışı yollara sapmamanın ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına değil, gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir içeriği olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede sürdürülebilirlik ilkesi önem kazanmaktadır.

TED GAYRİMENKUL OLARAK

Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz.

Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz.

Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz.

Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz.

Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi‘nin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve TED Gayrimenkul hizmet politikalarına yansıtırız.